ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ MASTERCLASSES
BΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2018
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2017
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2016
TIP

Όροι Διαγωνισμού
Διαγωνισμός

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr . Την οργάνωση και τη λειτουργία του διαγωνισμού την έχει αναλάβει για λογαριασμό της εταιρίας η SOLID HAVAS Α.Ε. (περαιτέρω η «Solid Ηavas»).


2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι που διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι, ήτοι άνω των 18 ετών. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και οι 10 νικητές του «Βραβείου Ζαχαροπλάθουμε 2016» και του «Βραβείου Ζαχαροπλάθουμε 2017», αντίστοιχα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαγωνιστούν με διαφορετική συνταγή από εκείνημε την οποία συμμετείχαν την προηγούμενη φορά.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της SOLID HAVAS, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους, καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων και της Εκδήλωσης.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13η Σεπτεμβρίου 2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκδήλωσης «ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ» (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Αναλυτικά ακολουθούν τα στάδια του διαγωνισμού – έναρξη και λήξη κάθε σταδίου. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από 6 στάδια.

Πιο συγκεκριμένα:

1ο στάδιο (13/9/2018 - 26/9/2018 στις 23:59): Καλούμε τους χρήστες να επιλέξουν μέχρι τέσσερα (4) προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, μέσω της διαδικτυακής σελίδας www.jotis-zacharoplathoume.gr , και να δηλώσουν τον τίτλο της συνταγής στην οποία θα χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω προϊόντα που επέλεξαν. Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων με βάση τη σχετική φόρμα του Διαγωνισμού που θα βρουν στην ανωτέρω διαδικτυακή σελίδα και η αποδοχή των όρων συμμετοχής. Εφόσον κληρωθούν να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο, τη συνταγή αυτή θα πρέπει να την παρασκευάσουν και να την ανεβάσουν (uploading) στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr , με φωτογραφία της, τον τίτλο και την εκτέλεση της συνταγής.

2ο στάδιο (1/10/2018 - 12/10/2018): Στις 27/09/2018 θα ανακοινωθούν οι εκατό (100) τυχεροί που θα μπορούν να συνεχίσουν στη 2η φάση του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση. Η κλήρωση των εκατό (100) τυχερών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SOLID HAVAS, οδός Αρτέμιδος 3, 15125, Μαρούσι-Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων των Διοργανωτριών εταιριών και συμβολαιογράφου.
Ειδικότερα τα στοιχεία των εκατό (100) τυχερών θα ανακοινωθούν στοv διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος τυχερός δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος (email), ο τυχερός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Τη θέση του εν λόγω τυχερού θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Οι εκατό (100) τυχεροί θα παραλάβουν τα προϊόντα που επέλεξαν μαζί με ένα μοναδικό κωδικό προκειμένου να φτιάξουν με αυτά τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο στάδιο, για την οποία θα αξιολογηθούν. Τα προϊόντα θα σταλούν στους 100 τυχερούς με έξοδα του Διοργανωτή μέχρι τις 12/10/2018.

3ο στάδιο (13/10/2018 - 29/10/2018 στις 23:59): Οι εκατό (100) τυχεροί θα πρέπει να παρασκευάσουν τη συνταγή που δήλωσαν χρησιμοποιώντας τα προϊόντα που επέλεξαν στο 1ο στάδιο, να τη φωτογραφήσουν και να την ανεβάσουν (uploading) με φωτογραφία, τίτλο και εκτέλεση συνταγής στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr στη photo gallery. Oι 100 τυχεροί έχουν διορία μέχρι τις 29/10/2018 (όπου κλειδώνει η δυνατότητα του uploading στη photo gallery), για να φτιάξουν τη συνταγή που έχουν δηλώσει στο 1ο στάδιο και να την ανεβάσουν.
Οι εκατό (100) τυχεροί θα πρέπει να ανεβάσουν, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που έλαβαν, μέσα στη photo gallery του www.jotis-zacharoplathoume.gr α) τη φωτογραφία της συνταγής τους, β) τον τίτλο της συνταγής, γ) τα υλικά και τις ποσότητες, δ) την εκτέλεσή της.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της συνταγής:
1. Οι συνταγές πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά.
2. Μη χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία γράμματα
, να προσέχετε την ορθογραφία σας και μη ξεχνάτε να βάζετε τόνους.

Τίτλος συνταγής:
1. Δώστε έναν ωραίο τίτλο στη συνταγή σας.
2. Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάλτε τόνους.
3. Φροντίστε ο τίτλος να είναι σαφής.

Υλικά:
1. Γράψτε όλα τα υλικά της συνταγής.
2. Γράψτε τις ποσότητες που χρειάζονται (π.χ. 250 γρ. γάλα).
3. Απαγορεύεται η αναφορά σε επώνυμα προϊόντα άλλων εταιρειών.
4. Προϋπόθεση για την αποδοχή της συνταγής σας είναι να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που επιλέξατε στο 1ο στάδιο.

Εκτέλεση:
1. Περιγράψτε με απλά λόγια όλα τα βήματα της εκτέλεσης της συνταγής.

2. Προσπαθήστε να είναι ξεκάθαρα και αναλυτικά.
3. Μη χρησιμοποιήσετε μόνο κεφαλαία και βάζετε τόνους.

Φωτογραφία:
Ανεβάστε στην εφαρμογή φωτογραφία της συνταγής σας, που τραβήξατε εσείς ο ίδιος, από το πραγματικό παρασκεύασμα. Μη χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από φωτοτράπεζες ή φωτογραφίες παρασκευασμάτων που έχουν φτιάξει επαγγελματίες ή φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στους προηγούμενους διαγωνισμούς «Βραβείο Ζαχαροπλάθουμε», γιατί κάτι τέτοιο αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.

4ο στάδιο (1/11/2018 - 14/11/2018) Οι συνταγές που θα ανεβαίνουν στη photo gallery θα είναι ορατές σε όσους μπαίνουν στο www.jotis-zacharoplathoume.gr . Τις συνταγές θα βαθμολογήσει Επιτροπή που αποτελείται από 3 κριτές. Επίσης το κοινό ως 4ος κριτής θα μπορεί να ψηφίσει τη συνταγή της προτίμησής του, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. H ψηφοφορία του κοινού θα είναι δημόσια και θα διαρκεί από τις 1/11/2018 μέχρι και τις 14/11/2018 στις 23:59. Για να έχει κάποιος χρήστης τη δυνατότητα να ψηφίσει, θα πρέπει να συνδεθεί μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook ή του προσωπικού του email.

Όσοι μπουν και ψηφίσουν (από την 1/11/2018 έως τις 14/11/2018) την αγαπημένη τους συνταγή ή συνταγές, συμμετέχουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση για να κερδίσουν ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να μπει και να ψηφίσει όσες συνταγές επιθυμεί, αλλά μόνο μία φορά την κάθε συνταγή. Ανεξάρτητα από το πόσες συνταγές έχει ψηφίσει, ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Από την ηλεκτρονική κλήρωση του κοινού θα προκύψουν τριάντα (30) νικητές. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15/11/2018 μετά τη λήξη της ψηφοφορίας παρουσία συμβολαιογράφου και των διοργανωτών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος τυχερός δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος, θα χάνει το δικαίωμα λήψης του Δώρου. Τη θέση του εν λόγω τυχερού θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

5ο στάδιο (16/11/2018): Ανάδειξη των δέκα (10) καλύτερων συνταγών από τις εκατό (100). Η ανάδειξη των 10 καλύτερων συνταγών θα προκύψει όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η ανακοίνωση των 10 φιναλίστ (και των 10 επιλαχόντων) κατά τη σειρά ανάδειξής τους θα γίνει την 16/11/2018 στη διαδικτυακή σελίδα www.jotis-zacharoplathoume.gr , στην αντίστοιχη σελίδα «Νικητές».

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των δέκα (10) φιναλίστ δεν αποστείλει έως τις 20/11/2018, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί, τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας), καθώς και τη ρητή συμφωνία του ότι θα συμμετέχει στην εκδήλωση χάνει οριστικά το δικαίωμά του στη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. Οι δέκα (10) φιναλίστ θα ενημερωθούν στις 22/11/2018, για τον ακριβή τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

6ο στάδιο (Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού): Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Αθήνα μέσα στον Δεκέμβριο του 2018, σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από τον Διοργανωτή, όπου οι δέκα (10) φιναλίστ θα φτιάξουν την ίδια συνταγή που ανέβασαν στη photo gallery, παρουσία της κριτικής επιτροπής, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις (3) καλύτεροι/μεγάλοι, που θα λάβουν το πρώτο χρηματικό έπαθλο και οι υπόλοιποι επτά (7) που θα λάβουν το δεύτερο χρηματικό έπαθλο. Και οι 10 φιναλίστ θα κριθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.


Τα παραπάνω στο σύνολό τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

6. Κριτική Επιτροπή. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: Ντίνα Νικολάου Chef, Τίνα Webb Food Stylist και Ευαγγελία Καρβέλα Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες και βιογραφικά της κριτικής επιτροπής έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr (σελίδα «Κριτική Επιτροπή»).

7. Δώρα. Μέσω του Διαγωνισμού, οι τρεις (3) μεγάλοι νικητές κερδίζουν επιταγή αξίας 1.000€ ο καθένας, οι υπόλοιποι επτά (7) νικητές κερδίζουν επιταγή 400€ ο καθένας. Η κατάθεση των χρηματικών επάθλων των 10 νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης σε προσωπικό λογαριασμό τραπέζης που θα μας έχουν υποδείξει οι 10 φιναλίστ.

Οι εκατό (100) τυχεροί που θα έχουν προκύψει κατά το 2ο στάδιο, κερδίζουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ (πέραν αυτών που θα λάβουν για τη συνταγή τους), με την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθήσει τα στάδια του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω και αφού θα έχουν ανεβάσει εγκαίρως τις φωτογραφίες και τις αντίστοιχες συνταγές τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου (στάδιο 2 & 3). Τα κουτιά με τα προϊόντα θα παραδοθούν στους 100 τυχερούς στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει. Το κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και αποστέλλονται με έξοδα του Διοργανωτή.

Οι τριάντα (30) τυχεροί που θα έχουν προκύψει κατά το 4ο στάδιο, από το κοινό που θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία, κερδίζουν από ένα (1) κουτί με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει στην ψηφοφορία, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Τα κουτιά με τα προϊόντα θα παραδοθούν στους 30 τυχερούς στη διεύθυνση που έχουν υποδείξει. Το κουτί των προϊόντων περιέχει προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ και διαμορφώνεται κατά τη βούληση του Διοργανωτή. Τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ δεν εξαργυρώνονται με μετρητά και αποστέλλονται με έξοδα του Διοργανωτή.


8. Ενημέρωση για την Κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των τυχερών του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο, θα ανακοινώνονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και στη συνέχεια οι τυχεροί θα ενημερώνονται με σχετικό προσωπικό μήνυμα.

9. Συμμετοχή στην Εκδήλωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δέκα (10) φιναλίστ δεν είναι κάτοικος Αττικής, ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα προσωπικά έξοδα μετακίνησής του από και προς την εκδήλωση, καθώς και τη διαμονή – διατροφή για το διάστημα παραμονής του στην Αττική για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Ο κάθε ένας διαγωνιζόμενος μεταξύ των φιναλίστ μπορεί να συνοδεύεται από ένα ενήλικο άτομο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Διαγωνισμού. Οι συνοδοί των φιναλίστ, θα βαρύνονται με τα προσωπικά έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής τους.


10. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής δύναται να προβάλλει όλες τις παραπάνω ενέργειες και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές άνευ ανταλλάγματος και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, με οπτικοακουστικό υλικό μέσα από τα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., αλλά και μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και τοπικής εμβέλειας, στο διηνεκές.


11. Πνευματικά δικαιώματα. Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το περιεχόμενο της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό (τίτλος συνταγής, υλικά, εκτέλεση και φωτογραφία συνταγής), ή σε σχόλια που μπορεί να υπάρχουν taggαρίσματα από άλλα πρόσωπα, τα οποία αναρτούν δημοσιεύσεις, μεταβιβάζονται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στο Διοργανωτή και στη SOLID HAVAS, οι οποίοι αποκτούν κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτει για τη διαφήμιση και προώθηση του Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων ως τέτοιας λογιζόμενης αυτή η ίδια της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, o Διοργανωτής παρέχει αντίστοιχες άδειες στη SOLID HAVAS, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με τη SOLID HAVAS, με οποιαδήποτε σχέση, για τους ίδιους και μόνο σκοπούς. Ο Διοργανωτής και η SOLID HAVAS δεν φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, έναντι τρίτων για το Περιεχόμενο των σχολίων των χρηστών, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το Νόμο και τα Ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ’ αφορμής του Περιεχομένου. Με την υποβολή της συµµετοχής τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου ότι διαθέτουν κάθε απαιτούμενη άδεια και δικαίωμα για το Περιεχόμενο αυτό, για το οποίο φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Facebook https://www.facebook.com/legal/terms/update . Σε διαφορετική περίπτωση, η SOLID HAVAS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.


12. Προσωπικά δεδομένα . Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για τον Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες επιλέγουν να δώσουν (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας). Ειδικότερα, εφόσον τα στοιχεία αυτά γνωστοποιηθούν στον Διοργανωτή θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email), στοιχεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook name, Facebook gender, Facebook email, Facebook ID) και προσωπικό λογαριασμό τραπέζης για τους 10 φιναλίστ της εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα στοιχεία των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθησή του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται την εταιρική του ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά θα καταστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι που θα ανεβάσουν τη φωτογραφία της συνταγή τους και το ονοματεπώνυμό τους θα εμφανίζονται στο site jotis-zacharoplathoume.gr. και πέραν των 6 μηνών.

Ο Διοργανωτής διασφαλίζει τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και φροντίζει να τους διευκολύνει για να τα ασκήσουν.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν, στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του, έχει τη δυνατότητα να το πράξει αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο jotis@jotis.gr. Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τον Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία Επικοινωνίας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, Λεωφόρος Κηφισού 130, Τ.Κ 121 31, Περιστέρι, Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5704400,email: jotis@jotis.gr.

Tέλος, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, τηλ: 210 6475600).


13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.


14. Αποδοχή των Όρων. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως, καθώς και είναι σύμφωνος. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.

15. Οι όροι συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Χαρά Σπυριδοπούλου, Ασκληπιού 26-28, 10679 Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Τίνα Webb, 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα, 4ος κριτής: Κοινό.


Η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής θα προκύψει ως εξής:
Οι κριτές (1ος, 2ος, 3ος) θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται ως η υψηλότερη βαθμολογία. Η άριστη/ανώτατη συνολική βαθμολογία των κριτών 1ος, 2ος, 3ος ορίζεται το 75.


Η βαθμολογία του κοινού (4ος κριτής) θα προκύψει ως εξής:
Η υποψήφια συνταγή με τα περισσότερα like στο microsite www.jotis-zacharoplathoume.gr θα οριστεί ως η άριστη και θα λάβει την ανώτατη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε 25 βαθμούς. Η βαθμολογία των υπολοίπων θα υπολογιστεί με βάση το λόγο των δικών τους like πολλαπλασιασμένων με το 25 (άριστη βαθμολογία) και διαιρεμένο με τον αριθμό των like που έχει συγκεντρώσει η πρώτη συνταγή.


Παράδειγμα:
1η συνταγή: 10.357 like = 25 βαθμοί (άριστη/ανώτατη βαθμολογία)

2η συνταγή: 9.807 like


Τρόπος Υπολογισμού βαθμών 2ης συνταγής:

βαθμοί 2ης συνταγής= 25 x 9.807 ÷ 10.357 = 23,67 βαθμοί

Kατά τον ίδιο τρόπο, αν π.χ. η 3η συνταγή συγκέντρωνε 9.000 like θα λάμβανε 21,7 βαθμούς κ.ο.κ.


Για το συνολικό βαθμό της κάθε συνταγής θα προστεθούν οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής (1ος, 2ος, 3ος, 4ος κριτής). Ως μέγιστη βαθμολογία ορίζονται οι 100 βαθμοί.


Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για να καταλάβει ο ένας εκ των δύο την 10η θέση και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, θα υπερισχύει εκείνος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή. Σε περίπτωση που πάλι υπάρχει ισοψηφία θα πραγματοποιείται κλήρωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ως κριτική επιτροπή ορίζονται: 1ος κριτής: Ντίνα Νικολάου, 2ος κριτής: Τίνα Webb 3ος κριτής: Ευαγγελία Καρβέλα.

Εκαστος εκ των κριτών θα ψηφίσουν από το 1 έως το 25, όπου το 25 ορίζεται η υψηλότερη βαθμολογία. Συνολική βαθμολογία κριτών ορίζεται το 75.
Θα ληφθούν υπόψη: τα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που χρησιμοποιήθηκαν στη συνταγή και ο τρόπος χρήση τους, η γεύση, η εμφάνιση και η πρωτοτυπία/τεχνική.

Ισοψηφία
Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία και διαγωνίζονται για την κατάταξη στην 3η και 4η θέση, τότε θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τους κλήρωση.